Licence fotografií

Licence Redakční použití

Fotografie v licenci "Redakční použití" (dále jen RP) jsou určeny pro použití ve zpravodajství. Fotografie v licenci RP není možné použít pro komerční účely.

Licence RP dovoluje použít obrázky jako ilustrační k věrohodným zpravodajským článkům v novinách, časopisech a na internetu. Koupí licence k fotografii se nepřevádí autorské právo, čili zakoupenou fotografii nemůžete vydávat za svoji vlastní.

Fotografie zakoupené v licenci RP není možné zásadním způsobem upravovat nebo měnit. Povolené jsou pouze základní úpravy (ořez, úprava jasu a kontrastu), a to za předpokladu, že nebude ovlivněna vypovídací hodnota fotografie.

Fotografie nabízené v licenci RP mohou obsahovat viditelná loga společností a tváře osob, které nepodepsaly Model Release (svolení k užití fotografie ke komerčním účelům). Proto není možné použít tyto fotografie ke komerčním účelům.

K obrázkům zakoupeným v licenci Editorial je nutné vždy zveřejnit copyright ve tvaru:

© Jméno autora | SportShots.cz